วิธีใส่หัว/ท้ายกระดาษใน Microsoft Excel 2013

วิธีใส่หัว/ท้ายกระดาษใน Microsoft Excel 2013 การทำหัวกระดาษ ท้ายกระดาษใน Excel 2013 ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะมี Page Layout ให้ใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้การปรับหน้ากระดาษได้สะดวกขึ้น เช่นการจัดขอบ การแบ่งหน้า เป็นต้น มาดูวิธีเรียกใช้งานครับ