การใส่ตัวห้อย และตัวยกใน Word 2013

การใส่ตัวห้อย และตัวยกในเอกสาร Word 2013 Microsoft Word เป็นที่รู้ดีกันว่า เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้ในการสร้างเอกสารต่างๆ วันนี้ผมมีทริปง่ายๆ ในการใช้งานสำหรับบางคนที่ต้องใช้ ตัวยก และ ตัวห้อย โดยการใส่ตัวยกและตัวห้อยใน Word 2013 ทำได้ง่ายๆครับ การใส่ตัวยกและตัวห้อย ทำได้ 2 วิธีครับ