สูตรคำนวณอายุ หรือ อายุงาน วัน/เดือน/ปี ใน Excel

การใช้สูตรคำนวณอายุ หรือ อายุงาน วัน/เดือน/ปี ใน Excel สูตร Excel นี้เป็นการคำนวณอายุ จากวัน/เดือน/ปี โดยใช้ฟังก์ชัน “DATEDIF” ซึ่งเป็นสูตรที่นิยมนำมาใช้คำนวนหาอายุ  เช่น หาอายุงานของพนักงาน จากที่เริ่มงาน จนถึงวันปัจจุบัน หรือนำไปใช้กับการอายุในกรณีอื่นๆ