จำหน่าย Server, Dell, HP, Ibm, Lenovo

พร้อมรับบริการติดตั้งระบบ Windows Server , ติดตั้งโปรแกรมบนระบบ Server เช่น Express, CD Organizer, SQL Server, อื่นๆ ที่ต้องทำงานบนเครื่องแม่ เป็นเครื่องกลางสำหรับให้เครื่องลูก มาใช้งานโปรแกรมต่างๆ

และรับติดตั้งระบบ Active Directory server บน Windows server เพื่อควบคุมเครื่องลูก เช่น กำหนด user & password สำหรับเข้าใช้งานคอมฯ, กำหนดการใช้งาน usb cd, จำกัดสิทธิ์การใช้งานในเครื่องลูก ไม่ให้ติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม, อื่นๆ

และรับวางระบบ ไฟล์แชร์ (Fire server) บนระบบ Windows server เพื่อแชร์ข้อมูลให้คอมพิวเตอร์ในวงแลน หรือระบบเดียวกันเข้ามาใช้งาน และจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่แชร์แยกตาม User หรือเครื่องคอมฯ นั้นๆ

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search