สอบถามราคา หรือ ขอใบเสนอราคา

การคิดค่าบริการ จะคำนวนราคาค่าบริการตามกับจำนวนคอมพิวเตอร์ และ จำนวนเครื่องเซิฟเวอร์ และ ระบบเดิมที่ใช้งานอยู่ ภายในองค์กรของท่าน ซึ่งมีผลกับการคิดราคาการดูแล

ติดต่อ1: 062 694 5146

ติดต่อ2: 083 053 2209

อีเมล์: contact@nongit.com

Line: @nongit.com en

 

5 - 10 PCs
ราคา 2,500 - 3,500
เดือนละ 1 ครั้ง
-
-
-
-
*เข้าฉุกเฉินไม่จำกัดครั้ง
ไม่จำกัดครั้ง Remote Support
ไม่จำกัดครั้ง Call Service
11 - 15 PCs
ราคา 3,500 - 5,500
เดือนละ 1 ครั้ง
เดือนละ 2 ครั้ง
-
-
-
*เข้าฉุกเฉินไม่จำกัดครั้ง
ไม่จำกัดครั้ง Remote Support
ไม่จำกัดครั้ง Call Service
16 - 25 PCs
ราคา 4,000 - 12,000
เดือนละ 1 ครั้ง
เดือนละ 2 ครั้ง
อาทิตย์ละ 1 ครั้ง
-
-
*เข้าฉุกเฉินไม่จำกัดครั้ง
ไม่จำกัดครั้ง Remote Support
ไม่จำกัดครั้ง Call Service
26 - 40 PCs
ราคา 5,000 - 16,000
เดือนละ 1 ครั้ง
เดือนละ 2 ครั้ง
อาทิตย์ละ 1 ครั้ง
อาทิตย์ละ 2 ครั้ง
-
*เข้าฉุกเฉินไม่จำกัดครั้ง
ไม่จำกัดครั้ง Remote Support
ไม่จำกัดครั้ง Call Service
41 - 100 PCs
สอบถามราคา
เดือนละ 1 ครั้ง
เดือนละ 2 ครั้ง
อาทิตย์ละ 1 ครั้ง
อาทิตย์ละ 2 ครั้ง
เข้าจันทร์-ศุกร์
*เข้าฉุกเฉินไม่จำกัดครั้ง
ไม่จำกัดครั้ง Remote Support
ไม่จำกัดครั้ง Call Service

กรณีเข้าฉุกเฉิน เป็นการเข้าซัพพอตด่วนนอกจากรอบการเข้าประจำไซต์ ในเดือนนั้นๆ โดยไม่นับรวม ซึ่งจะเข้าฉุกเฉิน หลังจากที่ มีการซัพพอตผ่านการรีโมท หรือ ผ่านทางโทรศัพท์ แล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

เงื่อนไขการเข้ากรณีเข้าฉุกเฉิน
* กรณีที่เข้า Server หรือ เครื่องแม่ข่าย มีปัญหาขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้
* กรณีที่ระบบ “Network ภายใน” ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ เช่น File Share เป็นต้น

กรอกข้อมูลเพื่อ “ขอใบเสนอราคา”
ระบุข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำเอกสารเสนอราคา และนำส่งเพื่อพิจราณาครับ
รบกวนขอเป็นชื่อเต็มบริษัทครับ
หรือแบบอื่นๆ ระบุเพิ่มเติมได้ที่ช่อง "รายละเอียดอื่นๆ"
* หากไม่มีรายการใน List สามารถเพิ่มได้ที่ช่อง "รายละเอียดอื่นๆ"
โปรแกรมต่างๆที่ติดตั้งบน server หรือ โปรแกรมที่ใช้งานผ่านระบบ lan โดยผ่านเครื่องหลัก
เช่น ปัญหาที่ต้องการแก้ไข, ระบบโปรแกรมที่ใช้งานงานอยู่, ระบบอื่นๆที่ใช้งาน หรือ ระบบที่ต้องการปรับปรุง