บริการในรูปแบบเข้า On Site

รายละเอียดการให้บริการโดยจะเข้า On Site ตามจะนวนที่ลูกค้าได้เลือกไว้ โดยยกตัวอย่าง On Site เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งในทุกเดือนตลอดระยะเวลาสัญญาจ้างจะเข้าประจำ 1 ครั้ง

และกรณีที่เครื่องมีปัญหาในวันที่ไม่ได้ On Site ลูกค้าโทร หรือ ไลน์ ติดต่อแจ้งปัญหาให้ทางไอทีผู้ดูแลทราบ และเมื่อได้รับแจ้งก็จะซัพพอตข้อมูลเบื้องต้นเพื่อแก้ปัญหา หรือกรณีที่ผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขเองได้ก็จะทำการ Remote ด้วย TeamViewer เข้าไปแก้ไขที่หน้าจอคอมฯ เครื่องที่มีปัญหา

กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทาง Remote ได้ ก็จะเข้าไปแก้ไขที่สำนักงานลูกค้า โดยทางไอทีจะพิจราณาความเร่งด่วนหรือระดับความสำคัญของปัญหานั้น กรณีที่ต้องเข้าด่วนส่วนนี้จะไม่นับรวมกับจำนวนที่ต้องเข้า On Site ประจำเดือน และไม่คิดค่าบริการเพิ่มจากรายเดือนที่ลูกค้าต้องชำระประจำ ยกเว้นที่ต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่หรือฮาร์ดแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ชำรุด

บริการในรูปแบบ Remote Support เท่านั้น

ซึ่งจากที่ได้ดูแลระบบไอทีให้หลายๆ บริษัท ซึ่งส่วนใหญแล้วเมื่อเริ่มมีเจ้าหน้าที่ไอทีเข้าไปดูแลระบบไอทีให้ ปัญหาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ก็จะน้อยลงหรือแทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลย ซึ่งเป็นเรื่องดีที่ไม่มีปัญหาอะไร และปัญหาที่พบก็สามารถแก้ไขด้วย Remote Support ซะทั้งหมด ดังนั้นทางเราจึงมีตัวเลือกสำหรับลูกค้าที่อยากมีไอทีดูแลประจำบริษัท โดยผ่านระบบ Remote ผ่าน TeamViewer เท่านั้น เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีก

ซึ่งหากเป็นลูกค้าใหม่ที่ทางเรายังไม่เคยเข้าไป On Site หลังจากเริ่มจ้างดูแลผ่าน Remote ก็จะมีเจ้าหน้าที่ไทรเข้าไป On site 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาระบบให้ปกติ พร้อมกับติดตั้งโปรแกรม TeamViewer ไว้ที่คอมฯ ทุกเครื่องที่ต้องการให้เราดูแล และกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาผ่านทาง Remote ก็จะสามารถเรียก On Site ได้โดยไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี หากครั้งที่ 3 ขึ้นไปจะมีค่าบริการ 2,500 บาท/ครั้ง

ค่าบริการแบบ Remote support เท่านั้น จะคิดเป็นแบบรายปี ซึ่งลูกค้าต้องชำระครั้งเดียว 12 เดือน เมื่อตกลงเริ่มสัญญาใช้บริการ และกำหนดจำนวนเครื่องไม่เกิน 15 PCs / 1 Server เท่านั้น จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เกินจากนี้จะให้บริการแบบ On Site เท่านั้นครับ

กรอกข้อมูลเพื่อ “ขอใบเสนอราคา”
ระบุข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำเอกสารเสนอราคา และนำส่งเพื่อพิจราณาครับ * คือข้อมูลที่จำเป็นต้องระบุ
รบกวนขอเป็นชื่อเต็มบริษัทครับ
แบบขั้นต่ำ 6 เดือน คือต้องใช้บริการต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน
* หากไม่มีรายการใน List สามารถเพิ่มได้ที่ช่อง "รายละเอียดอื่นๆ"
เช่น ปัญหาที่ต้องการแก้ไข, ระบบโปรแกรมที่ใช้งานงานอยู่, ระบบอื่นๆที่ใช้งาน
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search