ข้อมูลลูกค้าที่เราเคยให้บริการบางส่วน ทั้งงานดูแลระบบแบบรายเดือน รายปี งานติดตั้งระบบ
Server งานแก้ไขระบบ network เป็นต้น มีทั้งลูกค้าที่เคยใช้บริการและลูกค้าปัจจุบันที่ยังดูแลระบบให้อยู่

บจ. สื่ออินดัสเทรียล
บจ. สื่ออินดัสเทรียล

งานติดตั้งระบบ Server and solve
- Setup Additional Domain Controller
- Setup Firewall (Zywall)
- Migrate File server for new server
- Fix issue network timeout
- Setup QNAP for Backup

หจก. โชครุ่งเรือง เพ้นท์
หจก. โชครุ่งเรือง เพ้นท์

งานดูแลระบบคอมฯ 10 – 15 PCs/เซิฟเวอร์ 2 เครื่อง
- Setup Fire server and permission
- Fix CD-Organizer or Express
- Setup Domain Controller
- Setup Backup
- Setup Print Server
- Setup internet gateway

บจ. สำนักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล
บจ. สำนักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล

งานดูแลระบบคอมฯ
- วางระบบ Server
- เดินสายแลน ตู้สาขาโทรศัพท์
- ติดตั้งระบบ Domain Controller
- Setup File Server and permission
- จัดหา Mail Server
- จัดหา Hosting และ ดูแลเว็บไซต์

บจ. วี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์
บจ. วี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์

งานดูละบบคอมฯ
- ปรับปรุงระบบ network ใหม่
- แก้ไขปัญหาระบบคอมฯ
- จัดทำระบบประวัติคอมฯ
- Setup VPN Site to Site
- ระบบ File Sharing

บจ. อารยะ อะไหล่ยนต์
บจ. อารยะ อะไหล่ยนต์

งานดูละบบคอมฯ - ปรับปรุงระบบ network ใหม่ - แก้ไขปัญหาระบบคอมฯ - สแกนไวรัส - Setup Remote จากระยอง - ระบบ File Sharing

บจ. พาสทินา
บจ. พาสทินา

งานดูละบบคอมฯ 45–50 PCs/เซิฟเวอร์ 3 เครื่อง
- ปรับปรุงระบบ Server ใหม่
- ติดตั้ง Domain Controller ใหม่
- ติดตั้งระบบ pfSense
- Setup VPN Site to Site
- Setup ระบบ Backup

หจก. บางกอกแสงไทย
หจก. บางกอกแสงไทย

งานดูแลระบบคอมฯ 10 – 15 PCs/เซิฟเวอร์ 1 เครื่อง
- Setup Fire server and permission
- Setup Domain Controller
- Setup SQL Server
- Setup internet gateway
- Setup Backup

บจ. เอราวัณ ยูเนียน
บจ. เอราวัณ ยูเนียน

งานดูแลระบบคอมฯ 10 – 15 PCs/เซิฟเวอร์ 2 เครื่อง
- Setup Fire server and permission
- Setup Firewall (Zywall)
- Setup Domain Controller
- Setup Backup
- Setup Fax Server

บจ. แอพพลายด์ ไซแอนทิฟิค อินสตรูเม้นท์ส
บจ. แอพพลายด์ ไซแอนทิฟิค อินสตรูเม้นท์ส

งานดูแลระบบคอมฯ 20 – 25 PCs/เซิฟเวอร์ 1 เครื่อง
- ปรับปรุง File Sharing
- Setup ระบบ Backup
- ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต
- ปรับปรุงระบบ CCTV

บจ. แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล
บจ. แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล

งานติดตั้งระบบ Server และ ดูแลระบบ 15 – 20 PCs/เซิฟเวอร์ 1 เครื่อง
- ติดคั้ง Domain Controller
- ย้าย File Sharing to new server
- Setup ระบบ Backup
(งานติดตั้งระบบ และ เริ่มดูแลในภายหลัง)

บจ. เอส.ซี.เค.ผ้าใบ
บจ. เอส.ซี.เค.ผ้าใบ

งานติดตั้งระบบ VPN Site to Site
- ติดตั้งระบบ VPN
- Setup File Server
- เดินสายแลน เดินสายไฟ
- ดูแลระบบคอมฯ รายเดือน

บจ. อาร์.วิคทอเรียน
บจ. อาร์.วิคทอเรียน

งานติดตั้งระบบ VPN Server และ ดูแลระบบคอมฯ 15 – 20 PCs/เซิฟเวอร์ 2 เครื่อง
- ติดตั้งระบบ VPN Client to Site
- ติดตั้งระบบ File Sharing
- ติดตั้งระบบ Backup
- ติดตั้งระบบ Antivirus (symantec endpoint protection)
- ติดตั้งระบบ Firewall (Fortigate)
- ติดตั้ง QNAP for Backup

หจก. ที.พี. ทรัพย์เจริญ
หจก. ที.พี. ทรัพย์เจริญ

งานติดตั้งระบบ Server
- ติดตั้งระบบ Domain Controller
- Setup File Server and permission
- Setup Print Server
- Config Policy block usb drive, dvd
- Config block internet with antivirus
- Setup Backup

บจ. ทีเอส อินเตอร์พริ้นท์
บจ. ทีเอส อินเตอร์พริ้นท์

งานดูแลระบบคอมฯ 10 – 15 PCs/เซิฟเวอร์ 1 เครื่อง
- ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต+WiFi
- ย้าย File Sharing to new server
- Setup ระบบ Backup
- เดินสายแลน

บจ. บลูวอเตอร์ กรุ๊ป (เอเชีย)
บจ. บลูวอเตอร์ กรุ๊ป (เอเชีย)

งานดูแลระบบคอมฯ 15 – 20 PCs/เซิฟเวอร์ 1 เครื่อง
- ติดตั้งระบบ Domain Controller
- Setup File Server and permission
- Setup ระบบ Backup

บจ. โจ-ลี่ แฟมิลี่
บจ. โจ-ลี่ แฟมิลี่

งานดูแลระบบคอมฯ
- วางระบบ Server
- ติดตั้งระบบ Domain Controller
- Setup File Server and permission
- ติดตั้งระบบ AntiVirus (Kaspersky Endpoint Security)

บริษัทอื่นๆอีก 10 กว่าบริษัทที่ไม่ได้กล่าวถึง

งานบริษัทอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงอีก 10 กว่าบริษัทที่เราเคยติดตั้งระบบ Server, เดินสายแลน และดูแลระบบให้ ทั้งที่ยังดูแลอยู่ปัจจุบัน และที่หมดสัญญาการว่าจ้างไปแล้ว

Start typing and press Enter to search