ลูกค้าของเรา

ลูกค้าอ้างอิง (บางส่วน) ที่ใช้บริการดูแลระบบคอมฯจาก “น้องไอทีดอทคอม”

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งแบบรายเดือน แบบรายปี

ลำดับ ชื่อองค์กร Client / Server
1 บริษัท พาสทินา จำกัด (2 สาขา) คอมฯ 60 – 70 เครื่อง / เซิฟเวอร์ 3 เครื่อง
2 บริษัท เอราวัณ ยูเนียน จำกัด คอมฯ 10 – 15 เครื่อง  / เซิฟเวอร์ 3 เครื่อง
3 ห้างหุ่นส่วน บางกอกแสงไทย คอมฯ 10 – 15 เครื่อง  / เซิฟเวอร์ 1 เครื่อง
4 ห้างหุ่นส่วน โชครุ่งเรือง เพ้นท์ คอมฯ 10 – 14 เครื่อง  / เซิฟเวอร์ 2 เครื่อง
5 บริษัท แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล จำกัด คอมฯ 10 – 13 เครื่อง / เซิฟเวอร์ 1 เครื่อง
6 บริษัท อิมแพค ไพพ์ เอ็กซ์ทรูเดอร์ จำกัด คอมฯ 10 – 14 เครื่อง / เซิฟเวอร์ 1 เครื่อง
7 บริษัท อลังการ แพ็คเกจ จำกัด คอมฯ 5 – 10 เครื่อง/ เซิฟเวอร์ 1 เครื่อง
8 บริษัท ทีเอส อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด คอมฯ 10 – 15 เครื่อง / เซิฟเวอร์ 1 เครื่อง
9 บริษัท ลักซูรี่ วีไอพี เซอร์วิส จำกัด คอมฯ 10 – 15 เครื่อง / เซิฟเวอร์ 1 เครื่อง
10 บริษัท วีโร่ พับลิค รีเลชั่นส์ จำกัด คอมฯ 15 – 20 เครื่อง / เซิฟเวอร์ 1 เครื่อง
11 บริษัท ดีว่าไลท์ติ้ง จํากัด (3 สาขา) คอมฯ 5 – 10 เครื่อง / เซิฟเวอร์ 0 เครื่อง
12 บริษัท โจ-ลี่ แฟมิลี่ จํากัด คอมฯ 15 – 20 เครื่อง / เซิฟเวอร์ 1 เครื่อง
13 บริษัท แอพพลายด์ ไซแอนทิฟิค อินสตรูเม้นท์ส จำกัด คอมฯ 10 – 15 เครื่อง / เซิฟเวอร์ 1 เครื่อง
14 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที พี ทรัพย์เจริญ คอมฯ 15 – 20 เครื่อง / เซิฟเวอร์ 1 เครื่อง
15 บริษัท เอส.ซี.เค.ผ้าใบ จำกัด (2 สาขา) คอมฯ 25 – 30 เครื่อง / เซิฟเวอร์ 1 เครื่อง
16 บริษัท อาร์.วิคทอเรียน จำกัด คอมฯ 15 – 20 เครื่อง / เซิฟเวอร์ 3 เครื่อง
17 บริษัท บลูวอเตอร์ กรุ๊ป (เอเชีย) จำกัด คอมฯ 15 – 20 เครื่อง / เซิฟเวอร์ 3 เครื่อง
18 บริษัท สามพรานรีไซเคิล จำกัด คอมฯ 1 – 5 เครื่อง / เซิฟเวอร์ 0 เครื่อง
19 บริษัท ปรีชาพัฒน์ จำกัด คอมฯ 5 – 10 เครื่อง / เซิฟเวอร์ 1 เครื่อง