ลูกค้าอ้างอิง (บางส่วน) ที่ใช้บริการดูแลระบบคอมฯจาก “น้องไอทีดอทคอม”

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งแบบรายเดือน แบบรายปี

ลำดับ ชื่อองค์กร Client / Server
1 บริษัท พาสทินา จำกัด (2 สาขา) คอมฯ 60 – 70 เครื่อง / เซิฟเวอร์ 3 เครื่อง
2 บริษัท เอราวัณ ยูเนียน จำกัด คอมฯ 10 – 15 เครื่อง  / เซิฟเวอร์ 3 เครื่อง
3 ห้างหุ่นส่วน บางกอกแสงไทย คอมฯ 10 – 15 เครื่อง  / เซิฟเวอร์ 1 เครื่อง
4 ห้างหุ่นส่วน โชครุ่งเรือง เพ้นท์ คอมฯ 10 – 14 เครื่อง  / เซิฟเวอร์ 2 เครื่อง
5 บริษัท แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล จำกัด คอมฯ 10 – 13 เครื่อง / เซิฟเวอร์ 1 เครื่อง
6 บริษัท อิมแพค ไพพ์ เอ็กซ์ทรูเดอร์ จำกัด คอมฯ 10 – 14 เครื่อง / เซิฟเวอร์ 1 เครื่อง
7 บริษัท อลังการ แพ็คเกจ จำกัด คอมฯ 5 – 10 เครื่อง/ เซิฟเวอร์ 1 เครื่อง
8 บริษัท ทีเอส อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด คอมฯ 10 – 15 เครื่อง / เซิฟเวอร์ 1 เครื่อง
9 บริษัท ลักซูรี่ วีไอพี เซอร์วิส จำกัด คอมฯ 10 – 15 เครื่อง / เซิฟเวอร์ 1 เครื่อง
10 บริษัท วีโร่ พับลิค รีเลชั่นส์ จำกัด คอมฯ 15 – 20 เครื่อง / เซิฟเวอร์ 1 เครื่อง
11 บริษัท ดีว่าไลท์ติ้ง จํากัด (3 สาขา) คอมฯ 5 – 10 เครื่อง / เซิฟเวอร์ 0 เครื่อง
12 บริษัท โจ-ลี่ แฟมิลี่ จํากัด คอมฯ 15 – 20 เครื่อง / เซิฟเวอร์ 1 เครื่อง
13 บริษัท แอพพลายด์ ไซแอนทิฟิค อินสตรูเม้นท์ส จำกัด คอมฯ 10 – 15 เครื่อง / เซิฟเวอร์ 1 เครื่อง
14 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที พี ทรัพย์เจริญ คอมฯ 15 – 20 เครื่อง / เซิฟเวอร์ 1 เครื่อง
15 บริษัท เอส.ซี.เค.ผ้าใบ จำกัด (2 สาขา) คอมฯ 25 – 30 เครื่อง / เซิฟเวอร์ 1 เครื่อง
16 บริษัท อาร์.วิคทอเรียน จำกัด คอมฯ 15 – 20 เครื่อง / เซิฟเวอร์ 3 เครื่อง
17 บริษัท บลูวอเตอร์ กรุ๊ป (เอเชีย) จำกัด คอมฯ 15 – 20 เครื่อง / เซิฟเวอร์ 3 เครื่อง
18 บริษัท สามพรานรีไซเคิล จำกัด คอมฯ 1 – 5 เครื่อง / เซิฟเวอร์ 0 เครื่อง
19 บริษัท ปรีชาพัฒน์ จำกัด คอมฯ 5 – 10 เครื่อง / เซิฟเวอร์ 1 เครื่อง
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search