วิธีใส่เลขหน้า Word แบบกําหนดหน้าที่เริ่มต้นเอง

วิธีใส่เลขหน้า Word แบบกําหนดเอง ใน  Word 2010/2013

การทำรายงานต้องประกอบไปด้วย หน้าแรก คำนำ สารบัญ เนื้อหา อ้างอิง หรืออื่นๆ แล้วต้องมีเลขหน้า โดยส่วนใหญ่จะทำแยกไฟล์ word เพื่อจะทำการแทรกเลขหน้าง่ายขึ้นเช่น สารบัญ 1 ไฟล์ เนื้อหา 1 ไฟล์ เป็นต้น

เนื่องจากการแทรกเลขหน้าใน word โดยปกติทั้วไปจะแทรกเลขหน้าทุกหน้าในไฟล์นั้นๆ และสามารถเลือกแทรกเลขหน้าบางหน้าใน word ได้

โดยวันนี้จะมาแนะนำการแทรกเลขหน้าแบบกำหนดหน้าเริ่มต้นได้เอง โดยอาจจะแบ่งหน้าสารบัญ คำนำเป็นหน้า ก ข ค  หน้าเนื้อหาเริ่มนับ 1 2 3 เป็นต้น โดยให้ทั้งหมดอยู่ในไฟล์ word เดียวกัน มาเริ่มกันเลยนะครับ

YouTube-logo-150x50

แทรกเลขหน้า Word แบบกําหนดเอง

  1. เปิดไฟล์เอกสาร word ที่ต้องการ แล้ว คลิกไปที่ บรรทัดสุดท้าย ก่อนหน้า ที่ต้องการให้ เริ่มแทรกเลขหน้า

Page-numbers-specific-page-1

  1. คลิกเลือกที่แท็ป Page Layout (เค้าโครง) แล้วคลิก Breaks (ว่าง) จากนั้นเลือก Next Page (หน้าถัดไป) จะสังเกตุเห็นว่าจะเริ่มที่หน้าถัดไป

Page-numbers-specific-page-2

  1. คลิกแท็ป Insert (แทรก) คลิก Page Number (เลขหน้า) เลือกตามแบบที่ต้องการ

Page-numbers-specific-page-3

  1. หลังจากแทรกเลขหน้า ให้ คลิกคลุมเลขหน้า ที่ต้องการให้เริ่มนับ (ตัวอย่างเริ่มนับ 1 ที่หน้า 3) ซึ่งคือหน้าที่ได้คลิก Next Page  ให้คลิกที่ Link to Previous (เชื่อมโยคไปก่อนหน้า)

Page-numbers-specific-page-4

  1. คลิกแท็ป Insert (แทรก)

Page-numbers-specific-page-5

  1. หลักจากคลิกแท็ป Insert ให้เลือกที่ Page Number จากนั้นเลือก Format Page Numbers… (จัดรูปแบบหมายเลขหน้า)

Page-numbers-specific-page-6

  1. เลือกที่ Start at จากนั้นป้อนเลข 1 เพื่อเริ่มต้นหมายเลขหน้า ที่หน้า 3 เสร็จแล้วคลิก OK

Page-numbers-specific-page-7

  1. แล้วก็จะได้หมายเลขหน้าที่เริ่มนับ 1 จากหน้าที่ 3

Page-numbers-specific-page-8

  1. จากนั้นให้เลื่อนขึ้นไปยังเลขหน้า ของหน้าก่อนที่ต้องการให้เป็นหน้าเริ่มต้น ทำการคลิกคลุมที่เลขหน้า แล้วทำการ ลบหมายเลขหน้าออก หรือจะทำการแก้ไขรูปแบบการจัดเลขหน้าให้เป็นรูปแบบอื่น เช่น ก ข ค เป็นต้น ตามขั้นตอนที่ 7

Page-numbers-specific-page-9

  1. หลังจากลบเลขหน้า ที่หน้าก่อนที่ต้องการให้เริ่มหมายเลข จะพบว่าเลขหน้าของหน้าก่อน จะไม่แสดงตามที่ต้องการ และจะเริ่มนับเลขหน้าที่ 3

Page-numbers-specific-page-10