การใช้ Outlook นัดประชุม

วิธีการใช้งาน Outlook นัดประชุม ใน Microsoft Office Outlook 2010,2013

Microsoft Office Outlook คือโปรแกรมสำเร็จรูปใช้ในการเชื่อมต่ออีเมล์ เพิ่มความสะดวกในการรับส่งอีเมล์ เนื่องจากเพียงเปิดโปรแกรม Outlook ก็สามารถเช็ค รับส่ง อีเมล์ได้ ลดขั้นตอนการเปิดเว็บ จึงเป็นโปรแกรมที่บริษัทหรือองค์กรให้ความนิยมในใช้งาน Outlook

โปรแกรม Outlook ยังมีฟังน์ชั่นอื่นๆให้ได้ใช้งานอยู่อีกมาก โดยวันนี้จะพูดถึงการนัดประชุมผ่าน Outlook เป็นการนัดประชุมโดยจะแจ้งการนัดหมายไปยังอีเมล์ของคนที่ต้องการให้เข้าร่วมประชุม สามารถตั้งแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม และอื่นๆให้ปรับใช้งาน

เริ่มกันเลยนะครับ

1. เปิด Microsoft Office Outlook คลิก New Items (สร้างรายงาน)  >> Meeting (ประชุม)
meeting-outlook-1

2. จากนั้นระบุรายละเอียด

  • To: ใส่อีเมล์ของผู้ที่ต้องการนัดให้เข้าร่วมประชุม
  • Subject: หัวข้อการประชุม
  • Location: สถานที่ประชุม
  • Start time: วัน เวลา ที่เริ่มประชุม
  • End time: วัน เวลา สิ้นสุดการประชุม

meeting-outlook-2

  • ระบุรายละเอียดการประชุมในส่วนของเนื้อหา โดยมีเครื่องมือให้ใช้งาน เช่นเดียวกับ word

เครื่องมือการปรับแต่งการนัดประชุม

meeting-outlook-3

 

เครื่องมือสำหรับการแทรก ไฟล์ ตาราง รูปภาพ อื่นๆ

meeting-outlook-4

 

เครื่องมือการปรับแต่งตัวอักษร

meeting-outlook-5

3. กำหนดการแจ้งเตือนก่อนถึงเวลาการประชุม ที่เมนูกลุ่ม Options (ตัวเลือก) >> Reminder (ตัวเตือน) เลือกตามที่ต้องการ เสร็จแล้วกด Send

meeting-outlook-6

เท่านี้ก็เสร็จการนัดประชุมแล้วครับ

ตัวอย่างที่ผู้ที่ทำการนัดจะได้รับอีเมล์การนัดประชุม

meeting-outlook-7

 

ตัวอย่างอีเมล์หลังจากที่ผู้ที่นัดเข้าร่วมประชุมตอบกลับ

meeting-outlook-8

ตัวอย่างการแจ้งเตือนก่อนถึงเวลาประชุมตามที่กำหนดไว้

meeting-outlook-9