การติดตั้ง windows server 2012 , 2012 R2 แบบ Step by Step

การติดตั้ง Windows Server 2012

วิธีการติดตั้ง windows server 2012 หรือ 2012 R2

โดยการติดตั้งนี้เป็นการทดสอบ ซึ่งผมติดตั้งเลือกติดตั้ง Windows Server 2012 Standard (Server with GUI) โดยติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เสมือนบนระบบ Hyper-V ที่รันบน Windows 8.1 และขั้นตอนการติดตั้งนี้สามารถนำไปใช้กับการติดตั้ง Windows Server 2012 R2 ได้เช่นกัน

โดยหากใครต้องการเปิดใช้งาน Hyper-V บน Windows 8.1 สามารถดูวิธีการเปิดได้ที่ วิธีการเปิด  Features Hyper-V ใน Windows 8.1

1. เลือกการตั้งค่าภาษา โดยตามตัวอย่างเลือก

  • Language to install: English
  • Time and currency format: English (United States)
  • Keyboard or input method: US

จากนั้นคลิก Next

Install-Server-2012-2

2. คลิก Install now

Install-Server-2012-3

3. เลือกเวอร์ชันที่ต้องการติดตั้งซึ่งมี 4 เวอร์ชันด้วยกันคือ

  • Windows Server 2012 Standard (Server Core Installation)
  • Windows Server 2012 Standard (Server with GUI)
  • Windows Server 2012 Datacenter (Server Core Installation)
  • Windows Server 2012 Datacenter (Server with GUI)

โดยในตัวอย่างจะเลือกแบบ Windows Server 2012 Standard (Server with GUI) จากนั้นคลิก Next

Install-Server-2012-5

4. ทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง  I accept the license terms จากนั้นคลิก Next

Install-Server-2012-6

5. เลือก Custom: Install Windows only (advanced)

Install-Server-2012-7

6. เลือกไดรฟ์หรือพาร์ติชัน ที่ต้องการติดตั้ง Windows Server 2012 เสร็จแล้วคลิก Next 

Install-Server-2012-9

7. ระบบเริ่มทำการติดตั้ง Windows Server 2012 ในระหว่างนี้ระบบจะทำการ Restart 1 ครั้ง

Install-Server-2012-10

8. หลังจากระบบทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อย จะมีหน้า Settings เพื่อกำหนดรหัสผ่าน ให้ใส่รหัสผ่าน 2 ครั้ง ในช่อง New password และ Reenter password

โดย รหัสผ่านที่ใช้ต้องเป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยที่กำหนด คือ

  • มีความยาวอย่างน้อย 6 ตัวอักษร
  • ประกอบด้วย อักษรตัวเล็ก (a , b, c, …y, z) อักษรตัวใหญ่ (A, B, C,…Y, Z) อักษรพิเศษ (!, @, # , $, %, ^, &, *, (, ), _,+ และ ตัวเลข (1, 2, 3, ..9, 0)

เสร็จแล้วคลิก Finish

Install-Server-2012-11

9. หลังจากทำการกำหนดรหัสผ่านสำหรับ Administrator เสร็จจะได้หน้าจอ Sign in ให้กดปุ่ม Ctrl + Alt + Delete

Install-Server-2012-12

11.  จากนั้นใส่รหัสผ่านตามที่กำหนดใน ข้อที่ 8 เพื่อเข้าใช้งาน Windows Server 2012

การติดตั้ง Windows Server 2012

12. โดยระบบจะเปิด Server Manager โดยอัตโนมัติ

Install-Server-2012-13

เสร็จแล้วครับ สำหรับการติดตั้ง Windows Server 2012