วิธีเพิ่ม Folder ที่เข้าใช้งานประจำลงใน favorites windows 7 ,8.1

วิธีเพิ่ม Folder ที่เข้าบ่อยๆลงใน favorites บน windows  7 และ Windows 8 ,8.1

หลายคนที่ใช้งาน Windows 7 หรือ Windows 8, 8.1 อยู่ ไม่ว่าจะใช้ในที่ทำงานหรือที่บ้าน ทุกคนจะต้องมี Folder ที่เข้าใช้งานเป็นประจำ บ้างเก็บไว้ที่ไดร์ D: หรือไดร์อื่นๆ และอาจจะต้องเปิดเข้าไปใน Folder ภายในไดร์ D: อีกครั้งเพื่อเปิดใช้งานไฟล์ต่างๆ

ซึ่งก็มีบางคนที่สร้าง Shortcut ไว้ที่หน้า Desktop เพิ่มที่จะเข้า Folder นั้นๆ วันนี้จะมาแนะนำอีกวิธีที่สามารถเข้าใช้งานได้อย่างง่ายและสะดวก คือการเพิ่ม Link Folder ใน Favorites Windows explorer

  1. เริ่มจากเปิด Windows explorer จากนั้นให้เปิดไปที่ Folder ที่ต้องการเพิ่มใน Favorites โดยเปิดเข้าไปภายใน Folder นั้น เช่นตัวอย่างที่ต้องการเพิ่ม Folder Working

favorites-windows-explorer-1

  1. คลิกขวาที่ Favorites ในช่องทางด้านซ้าย จากนั้นเลือกที่ Add current location to Favorites

favorites-windows-explorer-2

  1. จากนั้นจะสังเกตุเห็นว่ามี Folder Working ถูกเพิ่มในรายการ Favorites

favorites-windows-explorer-3