สูตรคำนวณอายุ หรือ อายุงาน วัน/เดือน/ปี ใน Excel

การใช้สูตรคำนวณอายุ หรือ อายุงาน วัน/เดือน/ปี ใน Excel

สูตร Excel นี้เป็นการคำนวณอายุ จากวัน/เดือน/ปี โดยใช้ฟังก์ชัน “DATEDIF” ซึ่งเป็นสูตรที่นิยมนำมาใช้คำนวนหาอายุ  เช่น หาอายุงานของพนักงาน จากที่เริ่มงาน จนถึงวันปัจจุบัน หรือนำไปใช้กับการอายุในกรณีอื่นๆ

ฟังก์ชัน DATEDIF มีขั้นตอนการใช้งานดังนี้ครับ

  1. เปิดไฟล์ Excel หรือ เตรียมข้อมูล วัน/เดือน/ปี ที่ต้องการคำนวน

nongit-excel-year-05

รูปแบบการใช้ฟังก์ชัน คือ =DATEDIF(เซลวันที่ที่ต้องการคำนวณ,TODAY(),”รูปแบบการแสดงผล”)

  1. สูตรการคำนวณอายุปี คือ =DATEDIF(E3,TODAY(),”Y”)

nongit-excel-year-02

  1. สูตรการคำนวณอายุเดือน คือ =DATEDIF(E3,TODAY(),”YM”)

nongit-excel-year-03

  1. สูตรการคำนวณอายุวัน คือ =DATEDIF(E3,TODAY(),”MD”)

nongit-excel-year-04

  1. หลังจากที่ใส่ใส่สูตรครบตามเซล วัน/เดือน/ปี ให้คลิกเม้าคลุมช่อง วัน/เดือน/ปี (ตามตัวอย่างคือ F3,G3,H3) แล้วลากลงไปจนสุดตารางที่ต้องการคำนวณ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับ

nongit-excel-year-06

Author: Goft Saisopa

เขียนบทความเกี่ยวกับ Windows , MS. Office, Software อื่นๆ เป็นการแนะนำการใช้งาน การตั้งค่า ทิปต่างๆ ซึ่งเป็นความรู้ที่น่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกๆท่านครับ และหากมีส่วนไหนผิดตกบกพร่อง ติชมชี้แนะได้ที่ Comment ด้านล่างได้ครับ