เปิดใช้งาน ไม้บรรทัด (Ruler) Ms Word 2007,2010,2013

เปิดใช้งานไม้บรรทัด Microsoft Word

ไม้บรรทัด (Ruler) ใน Microsoft Word เป็นฟังก์ชันที่มีให้ไว้ใช้งานสำหรับการปรับขนาดกระดาษ จัดตำแหน่งของเนื้อหาภายในเอกสาร word โดยมีหน่วยเป็นนิ้ว , เซ็นติเมตร, มิลลิเมตร เป็นต้น ขึ้นอยู่กับการใช้งานตามที่ต้องการ (วิธีเปลี่ยนหน่วยไม้บรรทัด Microsoft Word)

ซึ่งสามารถเปิดใช้งานได้โดยง่าย โดยไม่ต้องติดตั้งอะไรให้ยุ่งยาก โดยที่วิธีการเปิดให้ไม้บรรทัดทำงานนั้น สามารถนำไปใช้กับ Microsoft Word 2007 2010 2013 กันเลยทีเดียว

เริ่มกันเลย

1. เปิดโปรแกรม Microsoft Word  แล้วคลิกเลือกที่แท็ป View และให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง Ruler เพียงเท่านี้ไม่บรรทัดก็จะปรากฏทันที ^^

Microsoft Word 2007
Ruler-word (1)

Microsoft Word 2010
Ruler-word (2)

Microsoft Word 2013
Ruler-word (3)

บทความ Microsoft Word | บทความ Microsoft Excel | บทความ Microsoft PowerPoint | บทความ Microsoft Outlook