วิธีแก้ ยกเลิกการแจ้งเตือน Open File – Security Warning

วิธีปิดการแจ้งเตือน Open File – Security Warning

การเปิดใช้งานโปรแกรมที่ทำงานบน Server (เครื่องแม่ข่าย) ด้วยการ Map network Drive (ไดร์ Z: , X:) เข้ามาที่เครื่องของ Client (เครื่องลูกข่าย) โดยหลายบริษัท หรือองค์กรที่มีการนำโปรแกรมสำเร็จรูปแบบเฉพาะทาง เข้ามาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกลดกระบวนการทำงาน เช่น โปรแกรมระบบบัญชี, ระบบการขาย, ระบบจัดการคลังสินค้า, ระบบรับเหมา เป็นต้น ซึ่งต้องเปิดโปรแกรมผ่าน ไดร์ Z: , X: หรืออื่นๆ ตามที่ผู้ดูแลระบบกำหนด (IT) ให้ใช้งาน

Open File Security Warning 2
ซึ่งทุกครั้งที่จะเปิดใช้งานโปรแกรมผ่านไดร์ดังกล่าวข้างต้น จะแสดงการแจ้งเตือน Open File – Security Warning ก่อนเปิดโปรแกรมทุกครั้ง วันนี้จึงมีวิธีการปิด Open File – Security Warning ไม่ให้แสดงในครั้งต่อไปที่เรียกใช้งานโปรแกรม ตามขั้นตอนต่อไปนี้ครับ

  1. ก่อนให้ดูชื่อของโฟล์เดอร์ หรือไดร์ที่เปิดใช้งานโปรแกรมที่ บรรทัด From: ตามภาพตัวอย่าง

Open File Security Warning 8

  1. เปิด Run โดยกดปุ่ม Windows+R ที่คีย์บอร์ด จากนั้นพิมพ์ inetcpl.cpl ตามด้วยกด OK หรือ Enter

Open File Security Warning 3

  1. จากนั้นจะได้หน้าต่าง Internet Options เลือกไปที่แท็ป Security และคลิกเลือก Local intranet ตามด้วยคลิกที่ Sites

Open File Security Warning 4

  1. จากนั้นจะได้หน้า Local Intranet ให้คลิกที่ปุ่ม Advanced

Open File Security Warning 5

  1. ระบุไดร์ที่ดูไว้ ตามข้อ 1 ไปที่ช่อง Add this website to the zone: จากนั้นคลิก Add

Open File Security Warning 6

  1. จากนั้นจะได้เป็นชื่อ Server name (ชื่อเครื่องแม่ข่าย) ในช่อง Websites: เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Close และ OK เพื่อปิดหน้า Internet Options

Open File Security Warning 7

  1. ให้ทำการเปิดงานใช้งานโปรแกรมอีกครั้ง หากเปิดโปรแกรมอยู่ให้ทำการปิดแล้วเปิดอีกครั้ง