วิธีการลบ User account บน windows 7 ,8

วิธีการลบ User account บน windows 7 และ windows 8, 8.1

จากบทความ วิธีสร้าง User account บน windows 7 และใน windows 8 ไปแล้ว วันนี้จะมาบอกวิธีการลบ User account ที่สร้างขึ้นมาใช้งานแล้วไม่ต้องการใช้งาน มาดูขั้นตอนกันครับ

1. เริ่มจากเปิด  Control Panel (ตามภาพตัวอย่าง View By: Category) จากนั้นคลิก Add or remove user accounts

delete-user-account-windows1

 

2. จากนั้นที่หน้าต่าง Manage Accounts จะพบ User account ทั้งหมด ให้คลิกที่ User account ที่ต้องการลบ (ตามตัวอย่างชื่อ Username)

delete-user-account-windows2

 

3. จะแสดงหน้าจัดการ Account ให้คลิกที่ Delete the account

delete-user-account-windows3

 

4. จะเข้าสู้หน้า Delete Account จะมีปุ่มให้เลือก สำหรับจัดการกับข้อมูลที่อยู่ใน Profile ที่จะทำการลบ ซึ่งมีข้อมูลที่ Desktop, Documents, Favorites, Music, Pictures, Videos (Profile จะเก็บที่ C:\Users\<Username>\)

  • Delete Files: ลบข้อมูลใน Profile ทั้งหมด
  • Keep Files: เก็บข้อมูลใน Profile ไว้ ซึ่งจะลบเพียง User account เท่านั้น

คลิกที่ปุ่มตามที่ต้องการ

delete-user-account-windows4

 

5. จากนั้นจะเข้าสู่หน้า Confirm Deletion เป็นการยืนยันการลบ User account ให้คลิกที่ปุ่ม Delete Account เพื่อลบ

delete-user-account-windows5

 

6. จากนั้นจะกลับมาที่หน้า Manage Accounts จะสังเกตุได้ว่า Username ที่ลบได้หายไปแล้ว

delete-user-account-windows6