การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม word

Microsoft word เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำเอกสาร และยังสามารถสร้างเว็บเพจอย่างง่าย โดยการ Save as โดยการบัททึกเป็น web page นั้นสามารถนำไปใช้งานบนเว็บได้จริง แล้วยังสามาถนำไปเปิดเพื่อการนำเสนองานเอกสาร ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ที่อาจจะใช้โปรแกรมต่างเวอร์ชั่น, มีรูปแบบอักษรไม่เหมือนกัน หรือไม่มีโปรแกรม word ซึ่งทำให้การเปิดเอกสารทำให้รูปแบบนั้นผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับ ดังนั้นการบันทึกเป็น web page จึงเป็นอีกทางเลือกไว้ใช้งานกัน เพียงแค่มีโปรแกรมสำหรับเปิดเว็บที่ทุกเครื่องต้องมีอยู่แล้ว ก็สามารถเปิดเอกสารได้โดยรูปแบบเอกสารนั้นยังคงเหมือนเดิม

เรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่า

1. เปิดโปรแกรม Microsoft Word แล้วคลิกที่แท็ป View แล้วคลิกเลือก Web Layout
create-page-whit-word (1)

2. ทำการเพิ่มข้อความ หรือรูปภาพและจัดรูปแบบตามต้องการ
create-page-whit-word (2)

3. การเพิ่มลิงค์ ให้ทำไฮไลท์ ที่ข้อความที่ต้องการทำลิงค์ แล้วเลือกแท็ป Insert แล้วคลิกที่ Hyperlink
create-page-whit-word (3)

4. ใส่ URL ของเว็บที่ต้องการลิงค์ในช่อง Address จากนั้นคลิก OK
create-page-whit-word (4)

5. การเพิ่มลิงค์ให้รูปภาพ ก็สามารถทำได้ เช่นเดียวกับข้อความ เพียงคลิกเลือกที่ภาพ แล้วเลือกแท็ป Insert และคลิกที่ Hyperlink ใส่ URL ที่ช่อง Address แล้วคลิก OK
create-page-whit-word (5)

6. หลังจากทำการปรับแต่งหน้าเอกสาร หรือเว็บเพจ เรียบร้อยตามต้องการแล้ว ให้คลิกบันทึกที่ File แล้วเลือก Save As
create-page-whit-word (6)

7. จากนั้นเลือก Save as type เป็น Web page
create-page-whit-word (7)

8. โดยสามารถเปลี่ยน Title ของเว็บได้ที่ Change Title… เสร็จแล้วคลิก OK จากนั้นกำหนดชื่อที่ต้องการบัททึกด้วย .html ตามท้ายแล้วคลิก Save
create-page-whit-word (8)

9. หลังจากทำการบันทึกเรียบร้อย เราก็จะได้ไฟล์ .html และโฟล์เดอร์ของข้อมูลเว็บ เช่นรูปภาพ หากต้องการ copy ข้อมูลไปเปิดยังเครื่องอื่น หรืออัพโหลดขึ้นเว็บไซต์นั้น ให้ copy ทั้งสองอย่างไปด้วยกัน
create-page-whit-word (9)

10. ลองเปิดเอกสาร หรือเว็บเพจที่เราได้ทำการสร้างนั้น ในการเปิดไฟล์นั้นจะถูกเปิดใช้งานด้วยโปรแกรมดูเว็บไซต์ เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
create-page-whit-word (10)

หวังว่าจะมีประโชยน์ไม่มากไม่น้อย ที่สามารถนำไปปรับใช้งานกันได้นะทุกๆคน ^^