การแปลงตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวพิมพ์เล็กใน Excel 2010/2013

การแปลงตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวพิมพ์เล็กใน Excel 2010/2013

ในการทำเอกสารใน Microsoft Excel บางครั้งก็ต้องใช้ตัวพิมพ์เล็กบ้าง พิมพ์ใหญ่ และในการเป็นเป็นตัวพิมพ์เล็กถ้าต้องมาพิมพ์แก้ทีละเซล ก็คงจะเสียเวลาไม่น้อย วันนี้มีวิธีที่สามารถทำได้เร็วกว่าที่ต้องพิมพ์ทีละเซล

เริ่มกันเลยครับ

1. เปิดไฟล์ excel ที่ต้องการแก้ไข

2. เลือกเซลที่ต้องการให้แสดงหลังจากทำการแปลง

excel-1

3. คลิกที่ริบบอนแท็บ Formulas แล้วคลิกเลือกที่ Text

4. จากนั้นจะมีรายการสูตรให้เลือก และคลิกที่ LOWER

excel-2

5. หลังจากคลิกแล้วก็จะมีหน้าต่าง Function Arguments ขึ้นมาเพื่อให้เราใส่ข้อมูลของเซลที่ต้องแปลง

6.ให้คลิกที่เซลที่ต้องการแปลง หรือพิมพ์ชื่อเซลที่ต้องแปลง ในช่อง Text

excel-3

7. จากนั้นกด OK

8. แล้วเราก็จะได้ตัวพิมพ์เล็กที่เราต้องการแปลง จากนั้นให้เราทำการลากเซลลงเพื่อ copy สูตรแปลงในสูตรอื่นๆ

excel-4

9. ขั้นตอกการแปลงจากตัวพิมพ์เล็กเป็นพิมพ์ใหญ่ ก็ให้ทำการเปลี่ยนสูตรเป็น UPPER และทำตามข้อ 1 – 7

excel-5

excel-7