เปิดใช้งาน Remote desktop ใน Windows Server 2012 R2

remote desktop

เปิดใช้งาน Remote desktop ใน Windows Server 2012 R2 สำหรับบริษัทที่ใช้งานเครื่อง Server แล้วติดตั้ง Windows Server 2012 R2 โดยปกติเครื่อง server มักจะไม่ใช้หน้าจอในการเข้าตั้งค่า จะนิยมใช้งานผ่าน Remote Desktop เพื่อเข้าไปตั้งค่าหรือติดตั้งโปแกรมต่างๆภายในระบบเซิฟเวอร์

การติดตั้ง VPN Server บน Windows Server 2012 R2

วิธีการติดตั้ง VPN Server บน Windows Server 2012 R2 ตอนที่ทำงานที่บริษัทหรืออยู่ภายในองค์กร จะสามารถใช้งาน การแชร์ไฟล์ แชร์ปริ้นเตอร์ กับเพื่อนร่วมงาน หรือโปรแกรมภายใน ต่างๆ แต่หากต้องการใช้งานจากภายนอกบริษัท เช่น ที่บ้าน ร้านกาแฟ หรือต่างประเทศ เหมือนที่อยู่บริษัท ซึ่งจะสามารถใช้งานผ่านระบบ VPN (Virtual Private Network) หมายถึง เครือข่ายเสมือนส่วนตัว 

การติดตั้ง Active Directory บน Windows Server 2012/R2 (ภาษาไทย)

การติดตั้ง Domain Controller บน Windows Server 2012/R2 Active Directory Domain Services (ADDS) เป็น Roles ที่อยู่บน Windows Server อยู่แล้วครับ รวมทั้ง Windows Server 2012 และ 2012 R2 ก็ด้วยเช่นกัน ซึ่ง Active Directory มีไว้เพื่อใช้งานเกี่ยวกับการ ระบุตัวตน (Authentication & Authorization & Audit) และการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ที่ภายใต้ขอบเขตของระบบ Active Directory

การติดตั้ง windows server 2012 , 2012 R2 แบบ Step by Step

การติดตั้ง Windows Server 2012

วิธีการติดตั้ง windows server 2012 หรือ 2012 R2 โดยการติดตั้งนี้เป็นการทดสอบ ซึ่งผมติดตั้งเลือกติดตั้ง Windows Server 2012 Standard (Server with GUI) โดยติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เสมือนบนระบบ Hyper-V ที่รันบน Windows 8.1 และขั้นตอนการติดตั้งนี้สามารถนำไปใช้กับการติดตั้ง Windows Server 2012 R2 ได้เช่นกัน