วิธีการ Backup E-mail ใน Microsoft Outlook

backup email outlook

วิธีการ Backup E-mail ใน Microsoft Outlook สำหรับการใช้งาน Email ภายในองค์กร ตามบริษัทต่างที่มีอีเมล์เป็นชื่อโดเมนเนมของบริษัท (@yourname.com) ซึ่งโดยส่วนมากจะใช้ Microsoft Outlook ในการรับส่งอีเมล์ บทความนี้จึงจะมาแนะนำวิธีการสำลองอีเมล์ หรือ Backup email เพื่อที่จะย้ายเครื่อง format เครื่องคอมฯ หรืออะไรก็ตาม

การตั้งค่า Junk E-mail ใน Outlook 2013/2016

การตั้งค่า Junk E-mail ใน Outlook เมล์เข้า Outlook แล้วเข้าไปอยู่ใน Junk mail ทำให้ไม่มีการแจ้งเตือนว่ามีเมล์เข้า ซึ่งหากว่าไม่ได้สังเกตหรือไม่ได้เปิดไปตรวจสอบใน Junk ก็อาจจะพลาดเมล์ที่สำคัญไป และหากเป็นเมล์ที่ติดต่อทางธุรกิจ อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจได้มากเช่นกัน

การตั้งค่า Automatic Replies ใน Outlook (O365, Exchange)

การตั้งค่า Automatic Replies ใน Outlook 2010/2013 (O365, Exchange) การตั้งค่า Automatic Replies เพื่อใช้ในการตอบกลับอีเมล์โดยอัตโนมัติ ให้เราในขณะที่เราไม่สะดวกในการตอบ หรือตอบเมล์ใน “วันหยุดลาพักร้อน” ให้เรา เช่น ตอบกลับเมล์เพื่อนที่ทำงาน, ตอบกลับเมล์ลูกค้า อื่นๆ เพื่อช่วยให้เราไม่พลาดการติดต่อ หรือเพื่อให้ผู้ส่งรับทราบว่าเราได้รับเมล์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การตั้งค่า Auto Reply (ตอบกลับอัตโนมัติ) ใน Outlook (POP3/IMAP)

Auto-Reply in Outlook

การตั้งค่า Auto Reply (ตอบกลับอัตโนมัติ) ใน Outlook 2010/2013 สำหรับคนที่ใช้งานโปรแกรม Microsoft Outlook ในการจัดการอีเมล์ของบริษัท หรือ อีเมล์ส่วนตัว ที่ใช้ในการรับ/ส่ง อีเมล์, แจ้งเตือนนัดหมาย, จัดตารางงาน อื่นๆ ตามที่แต่ละบุคคลจะใช้งาน และในการทำงานก็อาจจะทำให้ไม่สะดวกในการตอบกลับทันที เพราะคนที่ติดต่อเรา เค้าไม่ทราบว่าเรากำลังทำอะไร จะดีกว่าไหมถ้ามีโปรแกรมที่สามารถตอบเมล์อัตโนมัติ แทนเราเพื่อแจ้งผู้ติดให้ทราบว่าเราได้รับอีเมล์แล้ว หรือแจ้งให้ทราบว่าจะทำการติดต่อกลับในภายหลัง ฯลฯ

วิธีแก้ไข MS Outlook 2010 เมล์เต็ม ทำให้รับส่งอีเมล์ไม่ได้

วิธีแก้ outlook เต็ม

วิธีแก้ไข MS Outlook 2010 เต็มทำให้รับส่งอีเมล์ไม่ได้ สำหรับคนที่ใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Outlook ในการรับส่งอีเมล์ โดยที่ตัวโปรแกรม Outlook เป็นตัวจัดการอีเมล์ในการ รับอีเมล์ ส่งอีเมล์ ผู้ติดต่อ และอื่นๆตามที่ผู้ใช้งานต้องการ โดยตัว Outlook จะทำการเก็บข้อมูลไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา

การตั้งเวลาส่งอีเมล์ ล่วงหน้าใน Outlook 2010

การตั้งเวลาส่ง Email ล่วงหน้าใน Outlook 2010 วันนี้มีทิปการใช้งาน Outlook 2010 มาแนะนำครับ เป็นการตั้งเวลาล่วงหน้า ในการส่งอีเมล์ ซึ่งหลายคนอาจจะมีคำสั่งให้แจ้งเมล์พนักงาน เวลานั้นๆ อาจจะจดโน๊ตไว้แล้วแต่ช่วงเวลานั้นๆ ติดงานอื่นเลยส่งไม่ทันหรือช้ากว่าที่เวลาต้องการ

การตั้งค่า Outlook ให้แจ้งเตือนเมื่อผู้รับเปิดอ่าน(Read) Email

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Outlook 2010, 2013 เพื่อส่งอีเมล์ ติดต่อกับลูกค้าหรือภายในองค์กร หากเป็นการแจ้งประกาศหรือสั่งงาน อาจมีหลายๆคนที่เมื่ออ้างถึงการส่งเมล์แจ้งแล้ว มักจะถูกใช้ข้ออ้างที่ว่ายังไม่ได้รับอีเมล์ หรือไม่ได้อ่านอีเมล์ 

ตั้งค่าฟอนต์ (Font) ตัวอักษรเริ่มต้น (Default) ใน Outlook

หลายคนที่ใช้โปรแกรม Microsoft Office Outlook 2010, 2013 รับ ส่ง อีเมล์ และคงเคยประสบปัญหา ตอนสร้างอีเมล์ หรือตอบอีเมล์ แล้วขนาดตัวอักษรเล็ก ตัวหนังสือเล็ก ต้องค่อยปรับขนาดทุกครั้งที่สร้างอีเมล์

การใช้ Outlook นัดประชุม

วิธีการใช้งาน Outlook นัดประชุม ใน Microsoft Office Outlook 2010,2013 Microsoft Office Outlook คือโปรแกรมสำเร็จรูปใช้ในการเชื่อมต่ออีเมล์ เพิ่มความสะดวกในการรับส่งอีเมล์ เนื่องจากเพียงเปิดโปรแกรม Outlook ก็สามารถเช็ค รับส่ง อีเมล์ได้ ลดขั้นตอนการเปิดเว็บ จึงเป็นโปรแกรมที่บริษัทหรือองค์กรให้ความนิยมในใช้งาน Outlook

สำรอง หรือ เปลี่ยนที่เก็บข้อมูลอีเมล์ (Email) MS. Outlook 2010/2013

Microsoft Office Outlook เป็นโปรแกรมรับส่งอีเมล์ที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายในบริษัท องค์กรต่างๆ เพราะมีความสะดวก และมีเครื่องมือให้ปรับใช้งานได้หลายรูปแบบจึงทำให้เป็นที่นิยม โดยการทำงานของโปรแกรมนั้น เป็นการดาวน์โหลดข้อมูลอีเมล์มาเก็บไว้ที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานโปรแกรม โดยไม่ต้องเปิดเข้าเว็บไซต์เพื่อเช็คอีเมล์ หรือส่งอีเมล์