วิธีบันทึก Word และ Excel เป็น PDF

วิธีบันทึก Word และ Excel เป็น PDF ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเสริม การบันทึกไฟล์เอกสาร Word และ Excel โดยส่วนมากมักจะหาโปรแกรมที่แปลงเป็น PDF ซึ่งมีให้เลือกใช้หลายโปรแกรม มีทั้งแบบฟรี และไม่ฟรี แล้วแต่ที่จะหามาใช้กัน แต่สำหรับคนที่ใช้ Microsoft Office 2010/2013 จะมีตัวเลือก (Option) สามารถ Save เป็นไฟล์ PDF ได้ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมปริ้น PDF เพิ่มแต่อย่างใด

การขึ้นบรรทัดใหม่ให้อยู่ใน Cell เดียวกันใน Excel 2013

การขึ้นบรรทัดใหม่ให้อยู่ใน Cell เดียวกันใน Excel 2013 การใช้งานโปรแกรม Excel แล้วต้องการที่จะพิมพ์ข้อความขึ้นบรรทัดใหม่ โดยให้อยู่ในช่องเดิม ซึ่งปกติหากใช้งานโปรแกรมอื่นๆ ก็จะสามารถกดปุ่ม Enter ได้เลย เช่นโปรแกรม Microsoft Word แต่ใน Microsoft Excel มันจะเด้งลงไป Cell ถัดไปหรือเด้งไปที่ช่องที่อยู่ข้างล่างแทน

วิธีสั่งปริ้นหัวตารางทุกหน้าใน Excel 2013

วิธีสั่งปริ้นหัวตารางทุกหน้าใน Excel 2013 การใช้งาน Excel นั้นสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ทำเอกสารต่างๆ ซึ่งการทำเอกสารด้วย Excel ส่วนใหญ่มักใช้กับเอกสารที่ต้องใช้ตาราง และเอกสารมักมีหลายหน้า การสั่งปริ้นที่ไม่มีหัวตารางนั้นทำให้ดูเอกสารลำบาก

วิธีใส่หัว/ท้ายกระดาษใน Microsoft Excel 2013

วิธีใส่หัว/ท้ายกระดาษใน Microsoft Excel 2013 การทำหัวกระดาษ ท้ายกระดาษใน Excel 2013 ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะมี Page Layout ให้ใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้การปรับหน้ากระดาษได้สะดวกขึ้น เช่นการจัดขอบ การแบ่งหน้า เป็นต้น มาดูวิธีเรียกใช้งานครับ

วิธีตั้งค่าให้ถาม Password ทุกครั้งที่เปิดไฟล์ Excel 2013 และวิธียกเลิก

วิธีตั้งค่า Excel 2013 ให้ถาม Password ทุกครั้งที่เปิดไฟล์ และวิธียกเลิก หลายคนใช้งาน Excel ทำเอกสารเกี่ยวกับการเงิน หรือเก็บข้อมูลสำคัญ เช่นไฟล์ข้อมูลเงินเดือนพนักงาน หรืองบการเงินต่างๆ ซึ่งไม่ต้องการให้คนอื่นทราบถึงข้อมูล วันนี้มีวิธีการตั้ง Password ให้ไฟล์เอกสาร Excel โดยจะให้ป้อน Password ทุกครั้งที่เปิดไฟล์ใหม่ และวิธีการยกเลิกไม่ให้ถาม Password

สูตรเปลี่ยนค่าตัวเลขเป็นคำอ่านอังกฤษ Excel

หลายคนคงเคยใช้สูตรเปลี่ยนตัวเลขเป็นตัวหนังสือ หรือเป็นคำอ่านไทยกันแล้ว และหลายคนต้องทำเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ มีความจำเป็นต้องใช้คำอ่านตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ วันนี้จะมาแนะนำวิธีใช้ครับ

วิธีการเพิ่ม Add-In ใน Excel

Add-in บางตัวเป็น Add-in ที่มีอยู่แล้วภายใน Excel เช่น Solver และ Analysis ToolPak ในขณะที่ Add-in บางตัวพร้อมให้ใช้งานจากศูนย์ดาวน์โหลดที่ Office.com ซึ่งต้องดาวน์โหลดและติดตั้งก่อนใช้งาน นอกจากนี้ ยังมี Add-in ที่สร้างโดยบุคคลอื่น เช่น

สูตรแปลงตัวเลขให้เป็นตัวหนังสือ หรือตัวอักษรใน Excel

ในสำนักงานที่ใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel 2010, 2013 หรือเวอร์ชันอื่นๆ ในการทำใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบวางบิล ใบสั่งซื้อ ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารทางการเงิน อื่นที่ต้องมียอดรวมสุทธิ และต้องมีส่วนหัวข้อ ยอดรวมเป็นตัวอักษร แล้วนั้น โดยส่วนมากทุกคนที่ใช้งานส่วนนี้มักจะพิมพ์ตัว ยอดที่เป็นตัวอักษรเอง

วีธีทำ Drop down list ใน Microsoft Excel

การทำ Drop down list Microsoft Excel 2010,2013,2016 Drop down list เป็นฟังน์ชั่นที่อยู่ในโปรแกรม Microsoft Office Excel รูปแบบการทำงานเป็น รายการตามที่กำหนดไว้ หรือขึ้นอยู่กับการตั้งค่า เช่นเลือก เพศ ชาย-หญิง ,คำนำหน้า นาย-นางสาว ซึ่งคำเหล่านี้เป็นคำมาตราฐานที่เอกสารที่เกี่ยวข้องจะต้องมีโดยที่ไม่ต้องพิมพ์บ่อยๆ จะช่วยให้ง่าย และสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องกรอกข้อมูลในเอกสารของเรา หรือนำไปใช้ในแบบฟอร์มอื่นๆ ตามที่ต้องการครับ มาดูขั้นตอนกันครับว่ามีอะไรบ้าง

การตรึงแนว Microsoft Excel 2010

วิธีตรึงแนว excel 2010, 2013 ทุกคนคงเคยใช้งาน Microsoft Office Excel และการดูข้อมูลในไฟล์ Excel ที่มีข้อมูลเยอะๆ หลายหัวข้อ บางครั้งทำให้เลื่อนลงไปด้านล่างหรือด้านข้าง แล้วทำให้ลืมหัวข้อที่ต้องดู ทำให้ต้องเลื่อนกลับขึ้นไปดูหัวข้อ ซึ่งไม่สะดวกนักเท่าไร การตรึงแนว Excel นี้จึงเป็นฟังน์ชั่นตัวเลือกที่จะช่วยให้การดูข้อมูลใน excel ได้สะดวกมากขึ้น เป็นการตรึงแถวแรกไว้บนสุด  หรือคอลัมน์แรก