Tag: สูตร Excel

excel สูตรไม่ทำงาน, excel ไม่ sum

แก้ไข Microsoft Excel ไม่แสดงผลรวมอัตโนมัติ, สูตรไม่ทำงาน

แก้ไขตัวเลขในสูตร excel แล้วผลรวมไม่เปลี่ยน ซึ่งปกติแล้วหากอัพเดทตัวเลข excel จะแสดงผลรวมอัตโนมัติ แต่บางคนจะพบปัญหา excel ไม่ sum อัตโนมัติ, สูตรไม่ทำงาน ต้องกดปุ่ม F9 จึงจะทำงาน วันนี้จึงเอาวิธีแก้ไขมาแนะนำให้กับคนที่กำลังเจอปัญหานี้อยู่ วิธีแก้ไข Excel ไม่แสดงผลรวมอัตโนมัติ, สูตรไม่ทำงาน ...

วิธีการซ่อนสูตร Microsoft Excel

วิธีการซ่อนสูตรใน Microsoft Excel ไม่ให้เห็นสูตรที่เซลล์

วันนี้จะมาแนะนำวิธีการซ่อนสูตร Microsoft Excel เพื่อป้องกันการติดตามข้อมูลของสูตรว่าลิ้งค์มาจากไฟล์อะไรบ้าง เพราะบางครั้งผู้ที่จัดทำไฟล์ Excel 2016 ก็ไม่ต้องการให้คนอื่นๆทราบที่มาของข้อมูล อาจจะเพียงแค่ต้องการให้กรอกข้อมูลหรือเป้นการอ่านข้อมูลในเอกสาร excel เท่านั้น โดยการซ่อนสูตร Excel จะเป็นการกำหนดรูปแบบของเซลล์นั้นๆที่มีสูตร ให้มีการป้องกัน ล็อค และ ซ่อน ซึ่งเมื่อคลิกที่เซลล์ที่ได้มีการป้อนสูตรไว้ ก็จะไม่แสดงข้อมูลของสูตรที่อยู่ภายในเซลล์นั้น ...

รวมสูตรคำนวณ EXCEL สําหรับทุกงาน ที่ใช้กับงานทุกสายอาชีพ

รวมสูตรคำนวณ EXCEL สําหรับทุกงาน ที่ใช้กับงานทุกสายอาชีพ

วันนี้ผมมีสูตรการคำนวณของ Microsoft Excel สําหรับทุกงาน มาให้นำไปใช้งานกันครับ โดยเป็นไฟล์ Excel ที่มีการเขียนสูตรไว้เรียบร้อย พร้อมใช้งาน โดยที่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ไปแก้ไข เพื่อปรับให้สอดคล้องกับงานที่ต้องการได้ครับ เลือกดาวน์โหลดไฟล์ที่ต้องการใช้งานได้เลยครับ ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสามารถกดแชร์แบ่งปันได้ตามสะดวกครับ รวมสูตรคำนวณ EXCEL ที่ใช้กับงานทุกสายอาชีพ ซึ่งเป็นสูตรที่สามารถเปิดใน Office 2003 ...

การใช้สูตรและฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ Excel (ฟังก์ชันทางสถิติ)

การใช้สูตรและฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ Excel (ฟังก์ชันทางสถิติ)

จากที่ได้กล่าวถึงการใช้งานฟังก์ชันของ excel มาแล้วนั้นในบทความ การใช้สูตรและฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ Excel วันนี้จึงมีฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์มาให้ได้ดูกัน การใช้สูตรและฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ Excel (ฟังก์ชันทางสถิติ) ฟังก์ชันทางสถิติ (Statistical) เป็นฟังก์ชัน การวิ เคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ ใช้คำนวณหาค่าทางสถิติต่าง ๆ เช่นค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุดค่าต่ำสุด การนับตัวเลข เป็นต้น ...

การใช้สูตรและฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ Excel (ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์)

การใช้สูตรและฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ Excel (ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์)

ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ (Math & Trig) จากที่ได้กล่าวถึงการใช้งานฟังก์ชันของ excel มาแล้วนั้นในบทความ การใช้สูตรและฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ Excel วันนี้จึงมีฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์มาให้ได้ดูกัน ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ (Math & Trig) ใช้คำนวณหาค่าทางคณิตศาสตร์ หรือตรีโกณมิติ เช่นค่าผลรวม ค่าจานวนเต็ม ค่ารากที่สอง เป็นต้น ฟังก์ชันหน้าที่=INT(ตัวเลข)คืนค่าจำนวนเต็มปัดทศนิยมทิ้ง=TRUNC(ตัวเลข,จำนวนทศนิยม)คืนค่าตัวเลขและทศนิยมตามจำนวนที่ต้องการ ...

การใช้สูตรและฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ Excel

การใช้สูตรและฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ Excel

การใช้งานฟังก์ชัน หากพูดถึงโปรแกรม Microsoft excel แล้วนั้นคงต้องคิดถึง ฟังก์ชันต่างที่จะนำมาใช้ ซึ่งมีอยู่มากหลายฟังก์ชันให้ผู้ใช้งาน สามารถนำมาใช้งานได้หลากหลาย วันนี้มีวิธีการใช้งานฟังก์ชันของ excel มาแนะนำ การพิมพ์ฟังก์ชันลงในเซลล์1. คลิกในเซลล์ใส่ เครื่องหมาย = 2. แสดงตัวช่วยใส่สูตรอัตโนมัติ Formula Auto Completeทาการดับเบิลคลิกที่ฟังก์ชนที่จะใช้ั3. ...

วิธีการแปลงตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวพิมพ์เล็กใน Microsoft Excel

วิธีการแปลงตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวพิมพ์เล็กใน Microsoft Excel

บทความนี้จะมาแนะนำการใช้สูตร excel ที่เป็นการ"แปลงตัวพิมพ์เล็กเป็นตัวพิมพ์ใหญ่" หรือ "แปลงตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวพิมพ์เล็ก" เพราะเอกสาร excel บางครั้งจำเป็นต้องใช้เพียงพิมพ์ใหญ่หรือเล็กอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นการใช้งานผู้ใช้อาจจะป้อนข้อมูลผิดสลับกันก็ได้ ซึ่งต้องเสียเวลาลบแล้วพิมพ์ใหม่ เพราะฉนั้นการใช้สูตรแปลงตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่นี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ เพราะจะพิมพ์อะไรลงไปก็จะเปลี่ยนเป็นตามที่ได้กำหนดสูตรไว้ การแปลงตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวพิมพ์เล็กใน Excel ในการทำเอกสารใน Microsoft Excel ทั้ง Excel 2007, ...

ADVERTISEMENT

โพสต์ล่าสุด

โพสต์แนะนำ