Browsing Tag

ซ่อมไฟล์

วิธีซ่อมแซมไฟล์ .pst หรือ .ost แก้ปัญหาเปิด Microsoft Outlook ไม่ได้

Microsoft Outlook เป็นโปรแกรมที่ตามหน่ายงานบริษัทใช้สำหรับรับส่งอีเมล และมักเจอปัญหาว่าเมื่อเปิดใช้งานจะฟ้องว่า ไม่สามารถเปิดใช้งานไฟล์ pst หรือ ost ซึ่งเป็นไฟล์สำหรับเก็บข้อมูลอีเมล Outlook ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน…