Browsing Tag

ค้นหาเพื่อน

วิธีตั้งค่า Line อนุญาต / ไม่อนุญาต ค้นหาจากหมายเลขโทรศัพท์

ปัจจุบันผู้ใช้สมาร์ทโฟนทุกคนจะต้องมีติดตั้งแอป Line ไว้ใช้งาน ซึ่งโดยค่าเริ่มต้นเพื่อนเราจะสามารถค้นหา Line ได้จากเบอร์โทรศัพท์ แต่หลายคนไม่ต้องการให้ค้นหาจากเบอร์มือถือ โดยต้องการให้เพียงคนที่รู้จักหรือบางคนเท่านั้นที่จะสามารถเพิ่ม Line…