สูตรเปลี่ยนค่าตัวเลขเป็นคำอ่านอังกฤษ Excel

หลายคนคงเคยใช้สูตรเปลี่ยนตัวเลขเป็นตัวหนังสือ หรือเป็นคำอ่านไทยกันแล้ว และหลายคนต้องทำเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ มีความจำเป็นต้องใช้คำอ่านตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ วันนี้จะมาแนะนำวิธีใช้ครับ

วิธีแปลงตัวเลขเป็นคำอ่านภาษาอังกฤษ

การแปลงตัวเลขเป็นคำอ่านภาษาอังกฤษ ต้องทำการเพิ่ม Add-Ins ลงใน Excel เนื่องจาก Microsoft ไม่มีฟังก์ชั่นให้กับโปรแกรมเหมือนกับคำอ่านภาษาไทย (สูตรเปลี่ยนค่าตัวเลขเป็นคำอ่านไทย Excel)

ขั้นตอนก่อนเพิ่ม Add-Ins สามารถดูได้ที่ การเพิ่ม Add-Ins Excel หลังจากที่ใช้สูตรนี้ในไฟล์เอกสาร Excel หากจะเปิดไฟล์เอกสารที่คอมพิวเตอร์อื่น ท่านผู้ใช้งานต้องทำการเพิ่ม Add-Ins นี้ในคอมพิวเตอร์นั้นๆด้วย ดาวน์โหลดได้ที่นี้ครับ Money Function

การใช้งานสูตรเปลี่ยนตัวเลขเป็นคำอ่านอังกฤษ ให้พิมพ์สูตรที่ช่องเซลที่ต้องการให้แสดงคำอ่านอังกฤษ

=BahtOnly(ช่องเซลค่าตัวเลข)

ตัวอย่างเช่น

1,000.50 ผลที่แสดง One Thousand Baht and Fifty Satang

1,000 ผลที่แสดง One Thousand Baht Only

bahtonly-excel-2